Disclaimer

Welkom op de website van ISL Installatie. Door deze website te gebruiken, stem je in met de volgende voorwaarden en bepalingen. Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat je de website gebruikt.

Algemene informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en accuraat te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die op de website worden aangeboden. Het gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Aansprakelijkheid

ISL Installatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, winstderving, verlies van gegevens of zakelijke onderbrekingen. We zijn niet verantwoordelijk voor enige technische problemen die buiten onze controle vallen en leiden tot tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website.

Externe links

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor jouw gemak en betekenen niet dat we de inhoud van deze websites goedkeuren of verantwoordelijk zijn voor hun inhoud. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het volgen van deze links en het bezoeken van externe websites is voor eigen risico.

Wijzigingen en updates

ISL Installatie behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website, inclusief deze disclaimer, te wijzigen, bij te werken of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina en de huidige versie van de disclaimer te lezen.

Toepasselijk recht

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het Nederlands recht.

Door gebruik te maken van deze website stem je in met deze disclaimer en ga je ermee akkoord dat je de website op eigen risico gebruikt.